Om du genomför ett köp via länkar från denna webbplats kan vi erhålla en liten del av försäljningen från Amazon och liknande program.

Tvestjärtar: Tips och Strategier för ett Skadedjursfritt Hem

Tvestjärtar är små insekter som ofta tar sig in i våra hem, särskilt vid kallare väder. Hur blir man av med dem? I den här artikeln får du lära dig allt om tvestjärtar – från deras livscykel och beteende till effektiva metoder för att bekämpa dem och hålla ditt hem fritt från dessa ovälkomna gäster.

Viktiga slutsatser

 • Tvestjärtar är nattaktiva insekter som trivs i fuktiga och mörka miljöer och kan snabbt föröka sig under gynnsamma förhållanden.
 • Förebyggande åtgärder för att hålla tvestjärtar borta inkluderar att täta smitvägar, hålla hemmet rent och torrt, samt använda insektsnät vid fönster och ventilation.
 • Tvestjärtar spelar en viktig roll i ekosystemet genom att äta skadliga insekter som bladlöss, trots att de ibland kan vara skadedjur i hem och trädgårdar.

Fakta om tvestjärtar

Tvestjärtar är fascinerande små varelser som trots sin skrämmande tång på bakkroppen faktiskt spelar en viktig roll i vår ekosystem. De är allätare och äter allt från växtdelar och kvalster till andra insekter, vilket gör dem både till skadedjur och nyttodjur beroende på situationen. I Sverige finns det fyra olika arter som förekommer över hela landet. Det finns runt 2000 olika arter av tvestjärtar i världen och de flesta förekommer i tropiska områden. 

Utseende och beteende

Tvestjärtar är små till medelstora om man jämför med andra insekter, 5-14 mm långa, med en långsträckt och något tillplattad kropp. De flesta är bruna eller svarta, medan unga nymfer kan vara gula eller ljusbruna. En av deras mest framträdande egenskaper är den kraftiga tången på bakkroppen som de använder för att försvara sig och vika ihop sina vingar. Trots att många tvestjärtar har vingar, flyger de sällan eller aldrig, och detta gäller även för tvestjärten.

Tvestjärtar är nattaktiva

Tvestjärtar är nattaktiva och trivs bäst på mörka och fuktiga platser under dagen. De söker gärna skydd i trånga utrymmen som under stenar, i trädgårdsmöbler eller i fallna träd. Deras aktivitetsmönster gör dem svåra att upptäcka under dagtid, vilket kan förklara varför de ibland verkar dyka upp från ingenstans.

bekämpning av tvestjärtar

Var finns tvestjärtar?

Under dagen gömmer sig tvestjärtar ofta i trånga, dolda och fuktiga utrymmen såsom bark, under stenar, i komposter eller under trädgårdsmöbler. De finns också ofta i blomkrukor, mellan växtdelar eller till och med i tidningar i postlådor.

I Sverige är arten sydlig tvestjärt, Euborellia annulipes, speciellt anpassad till varma miljöer skapade av människor, som växthus och komposter. Dessa platser erbjuder både skydd och värme, vilket gör dem ideala för tvestjärtar att bosätta sig i.

Reproduktion och livscykel

Tvestjärthonan kan lägga mellan 20 till 80 ägg under sin livstid och är mycket omsorgsfull med att vårda dem genom att slicka dem rena för att undvika svampangrepp. Det tar mellan 20-70 dagar för en tvestjärt att gå från ägg till fullvuxen, vilket betyder att deras population kan växa snabbt under gynnsamma förhållanden.

När larverna kläcks ur äggen, är honan vanligtvis redan död och blir deras första måltid. Denna cykel av snabb reproduktion och kort livslängd gör det viktigt att bekämpa tvestjärtar tidigt för att förhindra stora angrepp.

Varför söker sig tvestjärtar inomhus?

Tvestjärtar söker sig ofta inomhus för att undvika kalla temperaturer och för att hitta skyddade områden där de kan överleva och föröka sig. De lockas särskilt av:

 • mörka och fuktiga miljöer
 • källare
 • badrum
 • kök

Där de kan gömma sig under dagen, även.

Illustration av tvestjärtar som söker sig inomhus

När sommaren är slut och temperaturen börjar sjunka, är det inte ovanligt att många tvestjärtar försöker ta sig in i huset för att hitta nya gömställen. Detta beteende gör att de ibland dyker upp i våra hem till synes från ingenstans, vilket kan vara både överraskande och besvärligt.

Förebygg tvestjärtar inomhus

Att förebygga tvestjärtar inomhus handlar främst om att göra miljön så ogästvänlig som möjligt för dem. Detta inkluderar både att täta smitvägar och att hålla hemmet rent och torrt. Genom att vidta dessa åtgärder kan du minimera risken för att tvestjärtar tar sig in och bosätter sig i ditt hem.

Täta smitvägar

För att förhindra att tvestjärtar tar sig in i huset, är det viktigt att täta alla möjliga smitvägar. Detta inkluderar att se över och täta lister vid dörrar och fönster, samt laga sprickor i husets grund. Områden kring trösklar och dörrar bör också ses över och tätas effektivt.

Sätt upp insektsnät

Insektsnät kring ventilation och fönster kan vara mycket effektiva för att hindra tvestjärtar från att ta sig in i huset. Genom att ta dessa enkla åtgärder kan du drastiskt minska risken för att få in tvestjärtar i ditt hem.

bekämpning av tvestjärtar

Håll det rent

Att förebygga tvestjärtar innebär att hålla hemmet rent och torrt. Här är några viktiga åtgärder att ta:

 • Håll luftfuktigheten under kontroll, eftersom hög luftfuktighet kan locka till sig tvestjärtar.
 • Undvik kraftig vegetation och komposter nära hemmet, eftersom dessa kan vara potentiella gömställen för tvestjärtar.
 • Håll rent runt huset för att minska tvestjärtarnas möjligheter att hitta gömställen.

Genom att följa dessa åtgärder kan du förebygga tvestjärtar och hålla ditt hem fritt från dem.

Regelbunden rengöring och underhåll av områden som källare, badrum och kök kan också hjälpa till att hålla tvestjärtar borta. Genom att hålla dessa områden torra och fria från skräp skapar du en ogästvänlig miljö för tvestjärtar.

Bekämpa tvestjärtar inomhus

Om du redan har tvestjärtar inomhus, finns det flera metoder för att bekämpa dem.

Användning av fällor och bekämpningsmedel kan vara effektiva sätt att minska deras antal och förhindra att de sprider sig.

Använda fällor

En effektiv metod för att fånga tvestjärtar är att använda upp och nervända blomkrukor fyllda med halm eller wellpapp. Dessa fällor kan placeras på mörka och fuktiga platser där tvestjärtar ofta vistas. Det är viktigt att tömma fällorna varje morgon för att hålla populationen nere.

Andra alternativ inkluderar att använda wellpapp som rullas ihop och placeras på platser där tvestjärtar ofta finns. Genom att använda dessa enkla och miljövänliga fällor kan du effektivt bekämpa tvestjärtar inomhus utan att behöva använda kemikalier.

Bekämpningsmedel

För större problem med tvestjärtar kan bekämpningsmedel vara nödvändiga. MyrNIX, en KRAV-godkänd naturprodukt, är ett bra alternativ som kan strös ut på mörka och fuktiga platser för att bekämpa tvestjärtar. Effekten märks inom 12-96 timmar efter applicering. MyrNIX hjälper mot tvestjärar och andra insekter som kryper.

En annan metod är insektsspray.

Andra naturliga metoder för bekämpning av tvestjärtar inkluderar användning av vitlök och vitpeppar för att hålla dem borta.

Det finns också olika typer av kalk som kan strös på dubbelhäftande tejp och sättas på husgrunden eller runt fönster som en barriär mot tvestjärtar.

Tvestjärtar i trädgården

Tvestjärtar kan också orsaka problem i trädgården genom att tugga på blommor och växtdelar. Deras favoriträtter inkluderar:

 • sallad
 • rosor
 • jordgubbar
 • dahlias
 • klöver
 • solrosor
 • hallon
 • potatis
 • rödbetor

För att minska deras närvaro i trädgården är det viktigt att skapa ogästvänliga miljöer och använda fällor.

Skapa ogästvänliga miljöer

För att göra trädgården mindre attraktiv för tvestjärtar, minska mängden fuktiga platser genom att hålla trädgården välventilerad och undvika övervattning. Rensa bort ruttna växtdelar och annan organisk materia för att minska tvestjärtens gömställen.

Håll trädgårdsmöbler och krukor torra och rena, och undvik att lämna trädgårdsredskap och andra föremål på marken. Vitlöksvatten kan också sprayas på växter för att hålla tvestjärtar borta.

Gillra fällor utomhus

För att fånga tvestjärtar utomhus kan du använda fällor som rullas ihop av wellpapp och placeras på strategiska platser i rabatten. Upp och nervända blomkrukor fyllda med halm eller träull är också effektiva fällor.

Placera fällorna nära växter som ofta är attackerade av tvestjärtar för att maximera fångsten. Genom att regelbundet tömma fällorna kan du hålla tvestjärtspopulationen under kontroll och skydda dina växter.

Är tvestjärtar farliga?

Tvestjärtar är inte farliga för människor eller djur och sprider inte virus. Men om du hittar tvestjärtar i livsmedel, bör dessa slängas för att undvika kontaminering.

Det är också viktigt att notera att tvestjärtar inte skadar din bostad på något sätt.

Tvestjärtar gillar mörka och fuktiga platser

Tvestjärtar lockas till trånga, fuktiga och mörka utrymmen, där de kan gömma sig och hitta föda. Under dagen söker de skyddade områden som:

 • fallna träd
 • bark
 • under stenar
 • i komposter
 • trädgårdsmöbler

Dessa miljöer erbjuder både skydd och fukt, vilket gör dem ideala för tvestjärtar att bosätta sig i.

Trädgårdsväxter som dahlias, rosor och solrosor lockar tvestjärtar eftersom de gärna tuggar på blommor och växtdelar. Särskilt gillar de mjuka, saftiga och skadade växtdelar. Sommarväder med värme och regn är mest gynnsamt för tvestjärtar, vilket leder till större populationer.

Vanliga myter om tvestjärtar

En av de mest seglivade myterna om tvestjärtar är att de kryper in i människors öron och lägger ägg. Detta är dock en gammal sägen utan vetenskaplig grund. Tvestjärtar har ingen särskild benägenhet att ta sig in i människors öron, och det finns inga belägg för att de skulle lägga ägg där.

Denna myt har troligen uppstått på grund av tvestjärtens utseende och dess nattaktiva beteende, vilket kan göra dem till en skrämmande syn i mörkret. Genom att sprida korrekt information kan vi hjälpa till att avliva dessa ogrundade rykten en gång för alla.

Nyttan med tvestjärtar

Trots att tvestjärtar ibland kan vara till besvär, spelar de en viktig roll som nyttodjur i våra trädgårdar. De äter bladlöss, bladloppor och kvalster som kan skada växter, och en enda tvestjärt kan äta tusentals bladlöss under en sommar. Detta gör dem värdefulla för att hålla skadedjurspopulationer under kontroll och minska behovet av kemiska bekämpningsmedel.

I kommersiella bär- och fruktodlingar används tvestjärtar ofta för att bekämpa skadeinsekter, vilket hjälper till att skydda odlingen och förbättra skörden. Genom att förstå och uppskatta tvestjärtarna för deras positiva bidrag kan vi hitta en balans mellan att hantera dem som skadedjur och dra nytta av deras naturliga skadedjursbekämpning.

Hur förhindrar du dem från att komma tillbaka?

För att förhindra att tvestjärtar återkommer efter att du har bekämpat dem, är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder. Här är några tips:

 • Täta sprickor i husgrunden för att förhindra att de tar sig in.
 • Använd insektsnät vid ventilation och fönster för att hindra dem från att komma in.
 • Håll området runt huset rent och fritt från skräp för att minska deras gömställen.

Genom att följa dessa åtgärder kan du minska risken för att tvestjärtar återkommer.

Förvara trädgårdsdynor luftigt och töm komposten regelbundet för att minska antalet tvestjärtar i närheten av ditt hem. Placera inte komposten nära huset för att undvika att locka tvestjärtar inomhus. Genom att följa dessa tips kan du skapa en miljö som är ogästvänlig för tvestjärtar och förhindra framtida angrepp.

Sammanfattning

Tvestjärtar är en del av vår natur, och även om de ibland kan vara till besvär, spelar de en viktig roll i att hålla skadedjurspopulationer under kontroll. Genom att förstå deras beteende och gömställen kan vi effektivt förebygga och bekämpa dem både inomhus och i trädgården.

Genom att täta smitvägar, hålla hemmet rent och använda fällor och bekämpningsmedel vid behov, kan du skapa ett skadedjursfritt hem. Glöm inte att tvestjärtar också kan vara nyttiga för din trädgård genom att äta bladlöss och andra skadeinsekter. Med rätt balans och förebyggande åtgärder kan du njuta av ett hem och en trädgård fri från oönskade gäster.

Vanliga frågor och svar

Är det sant att tvestjärtar kryper in i öronen?

Ja, det är mest troligt en myt att tvestjärtar gillar att krypa in i folks öron. Det finns inga bevis för att det här är sant.

Varför söker sig tvestjärtar inomhus?

Tvestjärtar söker sig inomhus för att undvika kalla temperaturer och hitta skyddade, fuktiga miljöer där de kan överleva och föröka sig. Det ger dem bättre överlevnadschanser.

Är tvestjärtar farliga för människor eller djur?

Nej, tvestjärtar är inte farliga för människor eller djur, och de sprider inte virus. Livsmedel där tvestjärtar har upptäckts bör dock slängas.

Hur kan jag förebygga tvestjärtar inomhus?

För att förebygga tvestjärtar inomhus är det bäst att täta smitvägar, hålla rent och torrt samt använda insektsnät vid ventilation och fönster. Det är viktigt att följa dessa åtgärder för att hålla tvestjärtar borta från ditt hem.

Vad lockas tvestjärtar till?

Tvestjärtar lockas till trånga, fuktiga och mörka utrymmen som fallna träd, bark, under stenar, komposter och trädgårdsmöbler, samt till mjuka, saftiga och skadade växtdelar. Detta utgör deras huvudsakliga lockande miljöer.

Tvestjärtar: Tips och Strategier för ett Skadedjursfritt Hem
Rulla till toppen